fbpx

UŽIVATELSKÝ MANUÁL – MOTORKY DONGMA

Vážený zákazníci,

děkujeme, že jste si vybrali naši elektrickou motorku. Pro zajištění dobrého výkonu vozu, zejména při používání tohoto produktu v provozu:

Je nutné provádět pravidelnou údržbu a servis elektrické motorky, jak je předepsáno v podmínkách běžného používání. Pravidelnou údržbou motocyklu prodloužíte životnost motocyklu.

Důležitá připomínka: Servis musí být prováděn pouze autorizovaným partnerem v oblasti servisu a údržby motocyklů, uživatelé musí provádět pravidelnou kontrolu, údržbu motocyklu a souvisejících částí podle uživatelské příručky. Zanedbání povinnost údržby motocyklu může vést k odmítnutí bezplatné záruční opravy, která je v souladu s normami ve stanovené lhůtě, a to například vzdání se bezplatných záručních kontrol a dalších služeb pro uživatele.

Jakýkoliv zásah do originálních zařízení motorky jako je řídicí jednotka motoru, nabíječka akumulátoru a další originální díly bez odborné opravy v partnerském servisu vede k zániku záruky a možnosti využití záručního servisu a také může způsobit vážnou a nevratnou poruchu motorky. Jakýkoliv zásah do řídicí jednotky motorky je důvod pro neuznání reklamace a odmítnutí bezplatného servisu. Rádi vám poskytneme efektivní a kvalitní služby. Pokud vozidlo nemá žádnou závadu a údržba v servisním středisku je v pořádku nebo autorizovaný servis neuzná reklamaci, potom je za vadu odpovědný uživatel.

Důležité upozornění

Pro vaši bezpečnost a dlouhou životnost motocyklu si prosím přečtěte a dodržujte následující ustanovení. Prosím, nespěchejte s používáním tohoto motocyklu, než pochopíme základní vlastnosti elektrické motorky, jízdní vlastnosti se od benzínové motorky liší především svým zrychlením. Před použitím tohoto produktu proveďte nezbytnou testovací jízdu na volném prostranství ať si vyzkoušíte všechny vlastnosti motorky, především brzdy a přidávání plynu. Před vyjetím na silnici byste měli být schopni řídit bez obtíží, vlastnit náležité řidičské oprávnění a motorku přihlásit do evidence vozidel. Na začátku jezděte prosím nízkou rychlostí. Prosím, nepůjčujte tento motocykl osobám bez řidičského oprávnění, těhotným ženám a osobám pod vlivem alkoholu nebo návykových látek. Po pití alkoholu nebo užívání drog, které ovlivňují schopnosti řízení vozidla, nesmí tento motocykl řídit nikdo. Nezapomeňte dodržovat místní pravidla provozu. Vzhledem k výkonu a zrychlení tohoto motocyklu, který je v porovnání s autem a benzínovým motocyklem, velmi vysoký si prosím dávejte pozor na sebe a své okolí. Prosíme vás abyste si před jízdou na dálnici uvědomili možnosti rizika a na dálnici nevjížděli s motorkou nedosahující rychlosti 80 km/h (tato informace je uvedena v technickém průkazu motocyklu). Pokud vozidlo obsahuje olověný akumulátor, který obsahuje těžké kovy – olovo, při poškození způsobí znečištění životního prostředí. Prosíme vyřazený akumulátor vždy odevzdejte specializovanému místu pro likvidaci baterií.

Zvláštní upozornění na bezpečnost při provozu elektrických skútrů

Vážení uživatelé, pro bezpečnost vás, vaší rodiny a známých si přečtěte a dodržujte následující instrukce: Akumulátor musí nainstalovat odborný personál podle informací poskytovaných naší společností. Pokud je akumulátor vyměněn, připojovací kabely by měly být vyměněny současně, nesmí se znovu používat. Zdůrazníme nutnost používat originální příslušenství poskytované naší společností. Akumulátor je zakázáno pokládat na stranu a dnem vzhůru. Uživatelům a prodejcům je zakázáno zapojovat, provádět změny konstrukce vozidla a měnit si výkon motocyklu. Je zakázáno provádět jakékoliv úpravy akumulátoru (např. přidat přídavný akumulátor atd.) Je zakázáno dotýkat se elektrifikované části elektrického motocyklu, zásuvky akumulátoru, připojovacího portu, nabíjecího portu apod. mokrýma rukama, nebo se současně dotýkat kovu. Při výměně spálené pojistky by měl být použit specifikovaný typ pojistky. Je přísně zakázáno připojit vodič na přímo bez pojistky. Pojistka a její konektory by měly být v dobrém kontaktu, pokud je pojistka uvolněná může způsobit prasknutí a nefunkčnost zařízení. Do úložných prostorů se nesmí ukládat hořlavé a výbušné látky a jiné nebezpečné zboží, předměty s nízkou tepelnou odolností, tekutiny a věci mokré od deště. Je zakázáno mýt zásuvku na nabíjení pomocí vody. Při čištění vozidla se vyvarujte přímého mytí kabeláže nebo elektronických součástek a dalších částí pod napětím. Neotevírejte elektrické součástky bez povolení. Zabraňte proniknutí kapalin a kovových částic do nabíječky a elektrických součástí motorky.

Akumulátor a nabíječka by měla být umístěna na bezpečných místech, kde se s nimi děti nedostanou do styku, místech bez hořlavých a výbušných předmětů, místech větraných a suchých. Nabíječku nelze používat venku a předpokladu že, nedojde k dešti a jiným faktorům, které by mohly způsobit požár při zkratu a další nehody. Je zakázáno používat nabíječky v nestabilním prostředí, např. za přítomnosti oleje, v prašném, ​​vlhkém prostředí a za přímého slunečního záření. Nenechávejte nabíječku zapnutou, pokud je bouřka. Při nabíjení by akumulátor a nabíječka neměly být ničím zakryty. Nabíječku nepokládejte na sedlo, velká teplota nabíječky může způsobit požár. Při nabíjení by měla být výstupní zástrčka nabíječky připojena k nabíjecímu konektoru akumulátoru a poté je zástrčka vstupního konce nabíječky připojena ke zdroji střídavého proudu. U modelu s duální konstrukcí skříně baterií, pokud je třeba baterii nabíjet samostatně. Je přísně zakázáno zapojovat zástrčku mokrou rukou. Pokud během nabíjení cítíte zvláštní zápach, teplota akumulátoru, nebo nabíječky je příliš vysoká a nebo doba nabíjení je více než 8 hodin, ale kontrolka nabíječky stále nesvítí zeleně, baterie se zdá vybitá atd. zastavte prosím okamžitě nabíjení a motorku odvezte do autorizovaného servisu k opravě. Doba nabíjení nesmí přesáhnout 8 hodin, stanice pro rychlé nabíjení se k nabíjení nepoužívá, pokud k tomu není motorka uzpůsobena (vybavení FAST-CHARGE). Nepoužívejte jiné značky a specifikace nabíječky; jiné typy akumulátorů by neměly touto nabíječkou nabíjet. Parkování motorky by mělo být daleko od zdrojů tepla a ohně, nemělo by být v blízkosti hořlavých, výbušných, korozivních a jiných nebezpečných látek a vedle elektrických spotřebičů a elektrických topidel. Při parkování a nabíjení byste měli vypnout zapalování a vytáhnout klíč. Neprofesionálnímu personálu je přísně zakázáno provádět údržbu, v případě poruchy se obraťte na autorizovaný servis.

Předpoklady bezpečného provozu

            Měli byste věnovat zvýšenou pozornost bezpečnosti při jízdě v deštivých a zimních dnech. Déšť a zasněžené dny mohou být nebezpečné kvůli mokré nebo namrzlé silnici! Proto byste se měli vyvarovat jízdy v těchto dnech a pokud ne, řízení by mělo být obzvláště opatrné, zvláště byste měli pamatovat na to, že v deštivých a zimních dnech má motorka odlišné jízdní vlastnosti než v létě, brzdná dráha je delší a riziko nehody z důvodu nedobrzdění nebo smyku větší.

Správné používání přilby

Používejte certifikovanou ochrannou přilbu a před jízdou ji správně upevněte.

Správně oblečení

Oblečení by mělo být vhodné pro jízdu na motorce a nemělo by vás nijak omezovat při jízdě jak v pohybu, tak i výhledem.

Poznámka:

• S cílem usnadnit údržbu, opravy a servis. Každé vozidlo vyrobené naší společností má své číslo rámu a číslo motoru, které pomáhají distributorovi poskytovat vám lepší služby. Číslo rámu je vyraženo v přední části motorky. Číslo motoru je vyraženo na motoru.

Zatížení motorky by nemělo převýšit údaje uvedené v technickém průkazu. Příliš velké zatížení může způsobit chvění řídítek a následné nebezpečí nehody.

Poznámka:

• Nelze libovolně zatěžovat jinou než stanovenou polohu, aby nedošlo k poškození ochranné desky.

Prohlídka, čištění a údržba před jízdou

Ujistěte se, že si před odjezdem zkontrolujete všechny součásti motorky, zejména brzdy. Pravidelně kontrolujte a umývejte motorku. Nejlepší je motorku umýt vodou pomocí vyždímané houbičky a otřít mikro-hadříkem.

 Poznámka:

• Při mytí motorky nesměřujte vodu přímo na elektronické součásti motorky.

• Při mytí motorky nepoužívejte parní ani vysokotlaké myčky.

• Při jízdě s motorkou se vyvarujte jízdy v potocích, říčkách nebo jiných vodních plochách. Voda může způsobit zkrat a nevratné poškození motorky.

Kontrola brzd, vypínače a upevňovacích prvků před jízdou

            Před jízdou zkontrolujte vždy všechny upevňovací prvky a brzdový systém.

Dbejte na bezpečnost při instalaci, přenášení baterií a nabíjení

Při zapojování a odpojování akumulátoru dbejte, že kovové kontakty, konce skříně akumulátoru a konce připojovacích kabelů použité v této motorce jsou suché a vy se jich nedotýkáte mokrou rukou, zároveň se nesmíte dotýkat kovových předmětů při výměně akumulátoru nebo prací s elektrickými součástkami, jinak dojde k velkému zkratu, který může způsobit vaše zranění nebo požár. Při nabíjení, výměně nebo manipulaci s akumulátorem zamezte dětem dotýkat se všech zařízení. Před odpojením nebo zapojením akumulátoru vždy vypněte hlavní jistič!

Tachometr

 1. Kontrolka dálkových světel
 2. Levý blinkr
 3. Servisní kontrolka
 4. Hodnota Volt akumulátoru
 5. Chybové kontrolky
 6. Ukazatel rychlosti v km/h
 7. Pravý blinkr
 8. Ujetá vzdálenost
 9. Stav akumulátoru
 1. Kontrolka dálkových světel
 2. Kontrolky blinkrů
 3. Stav akumulátoru
 4. Zařazený rychlostní stupeň
 5. Servisní kontrolka
 6. Ukazatel rychlosti v km/h
 7. Ujetá vzdálenost
 8. Hodnota Volt akumulátoru

Další důležité funkce jsou vždy vysvětleny při prodeji motorky, pokud nějakou další funkci neznáte, zeptejte se prosím našeho partnera, rádi vám pomohou.

Kontrola před jízdou

            Před jízdou je nutné zkontrolovat důležitou výbavu motorky:

 1. Pneumatiky

Tlak pneumatik by měl být u modelu DONGMA Vespo v rozmezí 1,6-2,0 atm., u modelu DONGMA M6 1,8 – 2,2 atm. a u modelu DONGMA R1 1,9 – 2,2 atm. Před každou jízdou zkontrolujte praskliny nebo trhliny na pneumatikách. Také zkontrolujte, zda v kole není zabodnut nebezpečný předmět jako je sklo nebo kovové předměty. Pokud je pneumatika poškozena vyhledejte servis.

 • Světla

Před jízdou zkontrolujte, zda všechna světla včetně blinkrů a brzdového světla fungují.

 • Brzdy

Před jízdou zkontrolujte, že máte dostatek brzdové kapaliny a brzdový systém funguje správně.

 • Zpětná zrcátka, registrační značka a kryt světla

Před jízdou zkontrolujte, že zrcátka, registrační značka a kryty světel jsou čisté a nečistoty nebrání průsvitu žárovek, vašemu výhledu a čitelnosti registrační značky.

 • Řídítka a jejich součásti

Před jízdou zkontrolujte, že řídítka pevně drží a všechny jejich součásti fungují tak jak mají a že rukojeti ani zrcátka nejsou uvolněny.

Zapnutí motorky a rozjezd

            Po kontrole všech důležitých komponentů můžete přistoupit k zapnutí motorky. Vložte klíč do zapalování a otočte do pozice ON (zapnuto). Po zapnutí zapalování se rozsvítí tachometr. Vyčkejte, než se tachometr načte a přestanou svítit kontrolky a na tachometru se zobrazí ‚‚00 km/h‘‘. Poté pomalu přidávejte plyn. Buďte opatrní! Pokud motorku řídíte poprvé může vás síla zrychlení vylekat, proto se rozjíždějte pomalu a ohleduplně. Jízdu přizpůsobte jednak pravidlům silničního provozu, ale také svým schopnostem.

Používání brzd

            Brzděte opatrně a pamatujte, že při silném stisknutí brzdové páčky může dojít ke smyku jak předního, tak i zadního kola a může dojít k nehodě. Snažte se brzdit s předstihem a využít schopnost předvídat situace, které se vám na silnici mohou stát.

Nabíjení a údržba akumulátoru

            Procedura nabíjení:

                        Akumulátor je doporučeno nabíjet při 20-25%. Akumulátor se z 25% procent nabíjí asi 4-5 hodin. Pokud je akumulátor úplně vybitý může nabíjení zabrat až 8 hodin.

Nabíječky mají 2 polohy 5A a 10A. Pokud zvolíte 5A nabíjení bude trvat déle, pokud 10A nabíjení se zrychlí.

 1. Zvolte hodnotu AMPER a poté připojte nabíječku do motorky a poté do zásuvky s 220/230V.
 2. Akumulátor lze nabíjet přímo v motorce.
 3. Nabíjejte.
 4. Pokud svítí červené světlo na nabíječce, znamená to, že motorka není nabita.
 5. Pokud světlo svítí zeleně, znamená to, že akumulátor je plně nabitý.
 6. Akumulátor nechte plně nabít, pokud plánujete jízdu do 24 hodin, v opačném případě akumulátor nabijte na 80%.

Upozornění: Je zakázáno nabíjet v dešti, sněhu, nebo za předpokladů jinde uvedených, vyvarujte se možnosti zkratu, která může ohrozit vaše zdraví, ale také životnost, či funkčnost akumulátoru.

Údržba akumulátoru

Pokud motorka není v provozu, akumulátor každý měsíc připojte na nabíječku a nechte 1 hodinu nabíjet. Akumulátor se snažte nevystavovat teplotám pod 5°C a teplotám vyšším než 45°C, abyste zachovali dlouhou životnost akumulátoru. Pro zvýšení životnosti je dobré akumulátor nenechat úplně vybít, ale nabíjet ho při 20%.

Záruční podmínky

Rozsah a trvání záruky:

Společnost DONGMA je zodpovědná pouze za originální komponenty DONGMA nebo za originální akumulátor, na komponenty repasované nebo neoriginální nelze uplatnit záruku.

Pokud budete motorku opravovat nebo upravovat sami nebo ji předáte neautorizovanému servisu platnost záruky končí pro neodborný zásah do motorky a vysokou pravděpodobnost poškození neodborným zásahem.

Pokud chcete motorku upravovat vždy se nejprve poraďte s autorizovaným servisem nebo prodejcem.

Pojem ”neodborný zásah”: Neodborný zásah je jakýkoliv zásah do vnějších i vnitřních zařízení motorky, také do softwaru motorky nebo do elektroniky.

Pojem ”motorka”: Pojmem motorka je specifikováno vozidlo prodávané společností DONGMA.

Rozsah záruky:

Číslo Název komponentu Doba záruky Poznámky
1 motor 36 měsíců záruka se nevztahuje na mechanické poškození nebo neodborný zásah
2 pneumatiky 1 měsíc záruka se vztahuje a trhliny a praskliny nezpůsobené jinými předměty
3 rám 24 měsíců záruka se nevztahuje na nehodu a neodporný zásah do konstrukce rámu
4 akumulátor 6 měsíců záruka se nevztahuje na mechanické poškození, neodborný zásah a špatné uskladnění během chladných měsíců
5 stojany a sedlo 6 měsíců záruka se nevztahuje na mechanické poškození nebo neodborný zásah
6 tachometr a nabíječka 12 měsíců v této době může být neopravitelná součástka vyměněna za novou, záruka se nevztahuje na mechanické poškození nebo neodborný zásah
7 světla, klakson, alarm, zámek, brzdové páčky, plynová páčka 6 měsíců v této době může být neopravitelná součástka vyměněna za novou, záruka se nevztahuje na mechanické poškození nebo neodborný zásah
8 řídítka a disky 12 měsíců v této době může být neopravitelná součástka vyměněna za novou, záruka se nevztahuje na mechanické poškození nebo neodborný zásah
9 plastové prvky motorky 9 měsíců v této době může být neopravitelná součástka vyměněna za novou, záruka se nevztahuje na mechanické poškození nebo neodborný zásah

Vyloučení záruky

Body, na které se nevztahuje možnost uplatnění záruky

Číslo  
1 Žárovky, duše kola, kryt motoru, zrcátka, šrouby a matice, závity, kabeláž motocyklu, ložiska, dekorativní předměty, hadice, řemen, brzdové destičky, brzdové kotouče, samolepky a lehce zničitelné komponenty jsou vyloučeny ze záruky.
2 Jakékoliv zásahy neoprávněné osoby ukončují možnost uplatnit záruku.
3 Reklamní předměty a dárky jsou vyloučeny ze záruky.
4 Poškození způsobené zemětřesením, povodní nebo záplavou, požárem, zásahem blesku, chemické koroze a další poškození způsobené vyššími silami je vyloučeno ze záruky.
5 Repasované nebo neoriginální náhradní díly jsou vyloučeny ze záruky.

Zvláštní pokyny:

Pokud uživatel nedbá na správné použití, údržbu a seřízení podle návodu k použití, pak následná příčina poruchy nemusí být uznána jako záruční. Výše ​​uvedená tabulka je ukazatelem, který určuje „záruční dobu,“ její rozsah a má se za to, že zákazník dodržuje „záruční“ servis. Pokud dojde k poškození způsobenému krádeží, požitím alkoholu nebo drog, chemickou korozí a dalšími nepředvídatelnými faktory, jako je zemětřesení, vichřice, povodeň a záplavy, požár atd., potom tato poškození a selhání nejsou součástí záruky. Pokud uživatel nedodržuje předepsanou údržbu a servis v partnerském servisu, provádí neautorizovanou úpravu, svévolně opravuje motocykl, poškodí se stav dílů, potom uživatel sám přebírá veškeré příslušné odpovědnosti. Neautorizovaná úprava obvodů a konfigurací motorky bez oprávnění a následné poškození motocyklu v důsledku poškození jiných dílů způsobené použitím neoriginálních dílů má za následek ukončení záručního období. Poškození v důsledku faktorů, jako je pád, pád vozidla, přetížení atd., není kryto zárukou. Záruční servisní knížka je k dispozici online v klientském systému. Svévolnou úpravou data vydání nebo jiné části faktury má za důsledek možné neuznání záruční opravy.

Servisní podmínky

Vždy před jízdou zkontrolujte:

Číslo Název kontrolované části Co zkontrolovat
1 Světla, blinkry, brzdové světlo Funkčnost, čistota
2 Klakson Funkčnost
3 Přední a zadní brzdu Funkčnost
4 Přední a zadní pneumatiku Tlak a případná poškození
5 Tachometr Funkčnost a kontrolky
6 Plyn, tempomat, zrychlení Funkčnost
7 Zrcátka Čistota
8 Vidlice a její součásti Případné poškození
9 Šrouby Jestli jsou dotažené

Pravidelná kontrola motorky:

Název Každý den 60 dní 180 dní 360 dní
Mazivo na vidlicích a řídítkách   K M  
Ložiska a upevnění kol   K M V
Tlak v pneumatikách a pneumatiky K     V
Žárovky K | V      
Brzdový kotouč     K | V  
Deformace ráfku K | V      
Deformace vidlice K | V      
Upevňovací prvky K      
Brzdové destičky K | V    
Funkčnost brzd K | V  
Klakson K | V      
Nabíječka K | V      

Motorku nehledě na tabulku kontrolujte vždy před jízdou, abyste zamezili možné nehodě z důvodu nefunkčnosti jakékoliv součástky.

Vysvětlivky:

K – kontrola (pokud jsou při kontrole nalezeny závady, je nutné tyto závady odstranit ihned)

P – přizpůsobení (pokud jsou problémy)

V – výměna (pokud jsou problémy)

M – mazání

Pravidelná kontrola motorky by měla být prováděna v intervalu 90–180 dní, nebo ujetí 8 000 km. První kontrolu 1000 km nebo po 1 roce, záleží na tom, která situace nastane dříve. Pokud termín nedodržíte, je možné, že následná porucha nebude uznána za záruční.

Zaplacením příslušné částky a převzetím motorky zákazík potvrzuje, že si uživatelský manuál pečlivě pročetl, v případě nejasností se zeptal prodejce, plně s ním souhlasí a motorku přejímá bez výhrad.

——-

PROBLÉM S TLUMIČI AVIZOVANÝ V AUTOSALON.TV

Pokud máte podobný problém, prosíme kontaktujte naši servisní linku pro výměnu vašich tlumičů. Výměna je prováděna zdarma* v rámci záruční opravy, ovšem výměna zdarma je platná také pro motorky, kterým již záruční lhůta vypršela. Uplatnění reklamace je možné do 31.12.2021 23.59 hod. následné reklamace tlumičů v rámci problému špatné tvrdosti nemusí být uznány jako záruční (pozáruční, ale s výjimkou – zdarma).

* V případě vlastního dopravení do serviního místa, pokud musí prodejce vyjet na místo kupujícího, mohou být účtovány poplatky za cestu, samotná výměna a úkony s ní spojené jsou zdarma.

 • doplněno 3.6.2021 17:32

——-

Language