fbpx

Ochrana osobních údajů, GDPR

INFORMACE K OBLASTI OCHRANY PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – GDPR

Správce osobních údajů

Pověřencem správy Vašich osobních údajů je fyzická osoba Jan Vrána, se sídlem Anglická 1461, Hlinsko, IČ: 05856523, zapsaná v Živnostenském rejstříku u Městského úřadu Hlinsko, dále jen „správce“.

Kontaktní údaje správce jsou adresa pro písemné doručování Anglická 1461, 539 01 Hlinsko, která je zároveň pobočkou správce s obchodním názvem DONGMA, adresa elektronické pošty: info@dongma.cz, telefon: +420 797 825 877.

Důvody zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů (v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa uvedené v objednávce) v případě objednávky je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení“). Tyto údaje zpracováváme za účelem plnění mezi námi uzavřené smlouvy, plnění našich právních povinností (zejména v účetní a daňové oblasti) a ke zpracování nezbytnému pro zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů a uplatnění právních nároků.

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů (v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa uvedené v objednávce) v případě registrace na webu, nebo objednání e-mailového zpravodaje je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení“).

Účelem zpracování osobních údajů je přímý marketing, tj. zasílání obchodních nabídek a obchodních sdělení na e-mailovou adresu, jeli poskytnuta a jiných marketingových aktivit spojených se značkou DONGMA.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

Doba uložení osobních údajů

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy se stanovuje na dobu nezbytnou dle obecně závazných právních a archivačních předpisů, zároveň i pro uchování údajů pro případné reklamační řízení, je stanovena minimálně na 10 let od Vašeho posledního nákupu, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování). V případě registrace na webu, nebo objednání e-mailového zpravodaje budou Vaše osobní údaje správcem uloženy do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

Práva poskytovatele údajů

Za podmínek stanovených v zákonném nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu (pokud jsou nesprávné), nebo právo na trvalý výmaz Vašich osobních údajů pokud pominul důvod jejich zpracování, popř. omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo v souladu s právními předpisy porušeno, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů.

Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

Další příjemci osobních údajů

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží, či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a v případě souhlasu osoby zajišťující marketingové služby pro správce jako jsou například dotazníky spokojenosti a jim podobné podpůrné projekty, které zlepšují naše služby.

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Language